راهنمای خرید

خرید در سایت آرسیس به دو صورت انجام می شود:

1- با عضویت در سایت: در این حالت شما و ورود به صفحه ثبت نام و ورود ایمیل و انتخاب رمز عضو سایت می شوید و در زمان خرید می توانید از اطلاعات ثبت شده خود در سیستم استفاده نمایید و خرید خود را به اتمام برسانید.

2- بدون نیاز به عضویت: در این حالت شما با انتخاب گزینه خرید سریع این کالا بدون نیاز به عضویت به صفحه اتمام سفارش وارد می شوید و پس از ثبت اطلاعات خود جهت دریافت کالا سفارش خود را به اتمام می رسانید.